Your browser does not support iframes.>

                        6-5-2012: kast2  Speeksel nestelen
 
Logboek 2012
26-4  Vanavond om 19.40 verscheen de eerste gierzwaluw op het nest.
         Van alle aankomsten is dit bij mij de vroegste van alle broedseizoenen. De mannetjes bezetten als eersten het
         nest en na een paar dagen zal het (een) vrouwtje zich erbij voegen. Zoals gezegd zal er 1 camera online zijn,
         maar bij bezienswaardigheden in de andere kasten (3), kan ik ongestoord op afstand overschakelen naar een
         andere camera.
27-4  Vanavond om 20.30 verscheen de eerste gierzwaluw op het nest in kast 2, wellicht een man,
         die wacht of op zoek is naar een vrouwtje.
         De komende dagen zal het nestbezoek nog beperkt blijven tot de avonduren en de nacht.
         Bij slecht weer overdag wordt er weer wel graag in de kast geschuild. Nadat het vrouwtje is gevonden (erbij
         komt) zal ook overdag vaker het nest worden bezocht. Beiden zetten het dan op een ware knuffelpartij.
          
29-4  Beiden voor het eerst op het nest in kast 1
30-4  Eerste gierzwaluw aanwezig in kast 2
1 -5   Overdag even een tweede gierzwaluw in kast 2 
2 -5   Gierzwaluw in kast 2 nog alleen, maar druk lokkend een tweede naar binnen te krijgen.
         Deze tweede vliegt mee tot de invliegopening, maar landt nog niet
5 -5   Kast2:  na enige schermutselingen beiden weer herenigd (19.15 uur)
        Nu kast1 en 2 compleet met 2 paartjes. Kast3, waarin vorig jaar ander halve maand  door een paartje
        werd geslapen is nog leeg   
                        8-5-2012: kast3  Nu ook een gierzwaluw geland, die vorig jaar de kast gebruikte als
                                                 slaapplaats (19.10 uu)
                       
                        
25-5:        In kast 1 en 2 wordt gebroed en man en vrouw lossen elkaar (ca.) om het uur af, terwijl
                                         er dan nestmateriaal wordt meegebracht. Het paartje in kast 3 is overdag afwezig tussen 09.30 en
                                         17.00 uur (ongeveer) Een dezer dagen zal een eerste eitje komen, dat vaak in de ochtenduren wordt
                                         gelegd. Bij mij overdag nog geen zoekers voor nieuwe nestgelegenheid. Een van de vrije kasten is
                                         inmiddels weer bezet door een spreeuwenpaartje. Geeft niet er zijn nog 3 kasten vrij.
                                         Met de koolmezenkasten gaat het niet best. Al 2 kasten heb ik moeten opruimen met dode jongen.
                                         Het koude voorjaar of ..... bespuiten tuinen in de omgeving ??. Een broedsel van de pimpelmezen is
                                         met 8 jongen succesvol uitgevlogen. 3 paren merels zijn weer voor de zoveelste keer aan het broeden.
                                         Wat er met de voorgaande nesten is gebeurd is me onbekend. 1 zanglijsterpaar was een nest aan het
                                         maken, maar is zie nu niets meer. Zijn zang hoor ik wel iedere ochtend. Een paartje houtduiven broedt
                                         in de klimop tegen een dode kerseboom.
                                         2 kauwenparen in kasten, op het dak en tegen een boom, hebben jongen. Heggenmussen zijn niet te
                                         volgen, maar ik schat een 3 tal broedsels in de tuin. Nooit ga ik zoeken naar de nesten. Ik weet
                                         ongeveer waar ze zitten in verband met evt. snoeiwerk om uit te stellen. Zo dit wat mijn paradijsje
                                         betreft.      
                                            
                        
                        Verwachte uitkomst 1e jong:

                        
Kast 1:   3 juni
                         Kast 2:   4 juni
                         Kast 3:  19 juni
               
14-6:        De vrije kast 4 wordt aangevlogen en aangehaakt, maar aan de stand van de stootjes (2) is te zien,
               dat er nog geen vogel in geweest is. De spreeuwen zijn gestopt met het zoeken naar
               neststgelegenheid.  
              
               
                          
19-6:       Mooi weer, veel  aanhakers (bangers)
21-6:        Vandaag broeiierig weer en opnieuw veel "aanhakers"
               Dat werkt als volgt: de oudervogels zijn op voedseltocht en keren afzonderlijk 10 tallen keren terug
               op het nest. De niet-broeders worden op een of andere manier meegelokt naar de nestplaatsen.
               Zij scheren langs de invliegopeningen en 1 van de ouders gaat dan voor het vlieggat zitten
               schreeuwen om kenbaar te maken, dat zijn/haar kast bezet is. Dat gieren begint al als ze door de
               openeing de niet-broeders zien vliegen. Heviger is het protestgieren wanneer de niet-broeders langs
               scheren. In mijn geval is er nog 1 nestkast (kast 4) vrij in de nok van het dak. Ook deze wordt  wel
               aangeklampt, maar  gek genoeg is er meer belangstelling voor de bewoonde kasten.
               Tot half juli zullen deze verkenningsvluchten blijven doorgaan en hopenlijk zal een paartje kast 4
               een keer ingaan. Als een stelletje het met elkaar eens wordt zullen ze de nachten dit seizoen in de
               kast doorbrengen en misschien volgend jaar ook een broedsel beginnen.
 
27-6:
28-6:         De jongen blijven ongeveer 39/40 dagen op het nest.
                De vermoedelijke uitvliegdata zijn:
                Kast 1: 11 juli
                Kast 2: 12 juli
                Kast 3: 27 juli

12-7:         Het eerste jong van kast 1 zal volgens menselijke berekening gisteren uitgevlogen moeten zijn.
                Het slechte weer houdt hem wellicht binnen. Opmerkelijk is, dat de ouders de jongen op
                rantsoen hebben gezet, zodat het juiste gewicht voor het vliegen wordt bereikt. Na het uitvliegen
                hebben de jongen nog een 3-tal dagen voldoende energie om zelf voedsel te leren vangen.
                Hun gedrag op het nest is onrustig en het rekken en opduwen worden afgewisseld met het naar buiten
                kijken. De drang is groot !  Tot 27 juli kunnen we nog genieten van kast 3 met 2 jonge vogels, die
                inmiddels ook de vertederde witte snuitjes hebben gekregen.      
Kast1: 12-7-2012
24-7-2012: Kast 4 (een buitenkast in de nok van het huis) voor de onderste kast sinds dagen veel belangstelling door
                           een paartje, aanhaken en langsvliegen. Vanmorgen voor het eerst gierzwaluw erin; wachtend op
                           partner, die steeds langs het invlieggat scheert.